Polven alueen kivut voivat johtua monista eri tekijöistä. Kirjallisuudessa tekijät jaetaan usein synnynnäisiin tai hankittuihin.

Synnynnäisinä tekijöinä pidetään yleensä rakenteellisia tekijöitä (synnynnäinen rakenteellinen poikkeavuus) ja hankituissa tekijöissä rasituksen aiheuttama kipu tai tapaturma.

Polven alueen kivut voivat myös heijastua esim. lantion/lonkan alueen ongelmista tai jalkaterän alueen virheasennoista.

Myös lihasepätasapaino tai lihaskireydet voivat olla altistavina tekijöinä polvikivun synnyssä.

Kipujen jatkuessa pidempään on aina hyvä selvittää altistavat tekijät polvikivun syntyyn mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saamiseksi.