Alaraajaongelmien selvittäminen ja ratkaisujen etsiminen alkaa yksityiskohtaisella tutkimuksella.

Tutkimus koostuu:

 1. Alkuhaastattelusta, jossa selvitetään oireiden alkaminen, esiintyminen ja ne tekijät, jotka vaikuttavat oireisiin.
 2. Toiminnallisista testeistä, joissa havainnoidaan asiakkaan kävelyä, ryhtiä ja yleistä toiminnallisuutta.
 3. Mittauksista, joissa mitataan nivelten liikkuvuudet, lihasvoimat sekä suoritetaan jalkaterän biomekaaniset mittaukset. Meillä on käytössä uusi jalkaterien kuormitusta mittaava laitteisto Podotech Elftman.

Podotech Elftman hyödyntää uusinta painemattoteknologiaa ja sähköisiä antureita. Matolla tehty analyysi antaa välitöntä tietoa jalkateriin kohdistuvista paineista, etu- ja takajalkaterän painon osuudet, raajaan kohdistuvan painon suhteessa toiseen jalkaan ja paljon muuta. Laite mittaa jalkaterän paineita 100 kertaa sekunnissa. Tämän avulla pystytään saamaan tarkempaa tietoa alaraajoista ja kohdistaa kuntoutuksessa esim. harjoitteita oikein ja seurata harjoitteiden tehoa paremmin. Asiakas saa myös välittömästi tietoa nähdessään visuaalisesti mittaukset. Myös alaselän ja lonkan alueen kuntoutuksessa pystytään hyvin hyödyntämään laitteen antamaa informaatiota. Pohjallisterapiassa laite on loistava tiedonantaja muun tutkimisen lisäksi.
Voidaan tehdä staattinen, dynaaminen ja ryhdin skannaus.

Podotech Elftman
Jalka Scan: Asiakas saa arvokasta tietoa jalkapohjien painejakaumasta. Voidaan arvioida kuntoutuksen tehokkuutta ja havaita jalkaterien pituuden poikkeamat.

 

 

Edellä kuvattujen tutkimusten perusteella asiantuntijamme määrittelee ongelman syyn ja valitsee siihen sopivimman menetelmän ongelman ratkaisemiseksi. Ratkaisu asiakkaan ongelmaan voi olla

 • yksilölliset harjoitteet
 • fysioterapeuttiset hoidot
 • teippaus
 • jatkotutkimukset
 • esimerkiksi FootCare™ erikoispohjalliset, jolloin:

Digitaalisella 3D skannerilla (FotoScan 3D Foot Scanner) kuvataan millimetrin tarkkuudella asiakkaan jalkaterät tietokoneelle, jonka perusteella suunnitellaan ja valmistetaan omassa tuotantoyksikössämme asiakkaan tarpeita vastaavat yksilölliset pohjalliset.

Jokaisesta asiakkaasta luodaan asiakaskortistoon tiedosto, johon tallennetaan anamneesi, tutkimustulokset, kuvat ja ratkaisut ongelmiin. Tallennetut tiedostot mahdollistavat mahdollisten tulevien skannausten vertailun aikaisempiin – näin hoidon seuranta varmentuu ja helpottuu. 

 

FootCare® yksilölliset pohjalliset

 

Jalkoja tukevat pohjalliset

Jalkoja tukevia pohjallisia on saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ominaisuuksien ja muokattavuuden mukaan ne voidaan jakaa lääkinnällisiin yksilöllisesti valmistettuihin pohjallisiin sekä mukavuuspohjallisiin, joiden tarkoituksena on ainoastaan parantaa jalkaterien sopivuutta kenkiin. Mukavuuspohjallisia löytyy muun muassa Askelpisteen myymälästä. FootCare®-pohjalliset ovat lääkinnällisiä erikoispohjallisia ja ne valmistetaan yksilöllisesti jalkavaivojen ennalta ehkäisyyn ja niiden poistamiseksi.

 

Alaraajatutkimus

Alaraajatutkimuksen ja 3D-fotoskannauksen avulla FootCare®-pohjalliseen voidaan suunnitella tuennat jalkaterän pitkittäis- ja poikittaiskaarille. Jalkaterää voidaan ohjata myös kiilauksilla. Varsin yleistä on myös jalkojen pituuseron korjaaminen, mikä onnistuu vaivatta ja millimetrin tarkasti FootCare®-teknologian avulla. Jalkaterän painealueiden keventämismahdollisuuksista hyötyvät monet alaraajaongelmaiset kuten diabeetikot ja reumaatikot. Fotoskannatut muokkaukset tekevät pohjallisesta yksilöllisen ja auttavat pääsemään jalkavaivoista tehokkaasti eroon. Lämpömuokattavilla pohjallisilla tällainen täsmähoito ei ole mahdollista

Fysio- ja jalkaterapeuttien tekemät alaraajatutkimukset vaihtelevat sisällöltään hyvinkin paljon. Pääsääntöisesti tehdään vain staattisia tutkimuksia, jolloin jää täysin arvailujen varaan miten jalkaterä toimii kävellessä tai juostessa, rappusissa tai kyykätessä jne. Alaraajatutkimuksien tulisi olla tapaan mahdollisimman monipuolisia ja kattavia, jotta saadaan oikea käsitys asiakkaan alaraajojen toiminnasta ja mahdollisista kivun syistä.

 

Helppo muunneltavuus

FootCare® 3D-mallintaminen mahdollistaa pohjallissuunnitelman nopean ja vaivattoman muokkaamisen. Jos asiakas esimerkiksi tarvitsee pohjalliseensa kapeamman lestin (esim. hiihtomonoon tai luistimeen), muokkaus tallentuu digitaalisen nopeasti. Myös uusien FootCare® pohjallisparien tilaaminen onnistuu nopeasti ja vaivatta.

 

FootCare® edustaa viimeisintä teknologiaa

Sopivat pohjalliset uusimmalla tekniikalla

Suomessa on yksilöllisten pohjallisten mittaamisessa käytetty yleisesti hyvin vanhanaikaisia menetelmiä ja laitteita. Vieläkin käytetään pääosin vaahtolaatikkoa ja 2D-skannausta. Varsin yleisesti pohjalliset kootaan leikellen ja liimaten, työläästi ja epätarkasti fysioterapiakeskusten takahuoneissa. FootCare®-menetelmä hyödyntää Suomessa ainoana viimeisimmän teknologian mukaisia 3D-fotoskannereita. Käytössä ovat jalka- ja fysioterapeuttien viimeisimmät tutkimustulokset ja uusin digitaalinen teknologia suunnitteluohjelmien ja kauko-ohjattavan jyrsimen muodossa. Jyrsin työstää suunnitellun pohjallisen millimetrin tarkasti. Pohjallinen valmistuu yhdestä kappaleesta ilman pettäviä saumoja ja rakenteita. Sitten se hiotaan käsityönä asiakkaan jalkineeseen sopivaksi. Viimeistelty tulos saadaan pinnoittamalla pohjallinen asiakkaan tarpeiden mukaan.

”FootCare®-tuotteet ovat lääkinnällisiä erikoispohjallisia ja sandaaleja. Ne valmistetaan yksilöllisesti jalkavaivojen ennalta ehkäisyyn ja niiden poistamiseksi.”

 

Yksilölliset ja lääkinnälliset FootCare®-pohjalliset auttavat mm:

 • poistamaan kipuja
 • tasapainottamaan jalkaterän kuormitusta
 • jalan virheasentojen korjaamisessa
 • ehkäisemään lihasten väsymistä
 • ehkäisemään asentovirheiden syntymistä alaraajojen nivelissä ja rakenteissa
 • vähentämään kuormituskipuja jalkapohjissa ja lisäämään iskunvaimennusta